Τίτλος: Πολυάνδριο της Αμβρακίας

Το Πολυάνδριο είναι πιόσχημο, δημόσιο σήμα (κενοτάφιο) που βρισκόταν στη δυτική και καλύτερα οργανωμένη νεκρόπολη της αρχαίας Αμβρακίας, σήμερα στην οδό Κομμένου. Χρονολογείται γύρω στα 600 π.Χ. και αφιερώθηκε από την πόλη στη μνήμη των ηρώων της που έπεσαν μαχόμενοι σε ναυμαχία του Αμβρακικού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ελεγειακό επίγραμμα στην κορυφή της πρόσοψης που αναφέρεται στο έθιμο του δημόσιου θρήνου. Εδώ διασώζεται η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο όνομα της αρχαίας πόλης: «Ανπρακία».

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός
Ενότητα Αρχαιολογικός Χώρος
Βιβλιογραφία του σημείου ενδιαφέροντος Αμβρακία, οδηγός αρχαιολογικού μουσείου Άρτας, Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού, ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας - Άρτας, 2008. Σελ. 69., Αμβρακία, η πόλη και τα μνημεία της, Υπουργείο Πολιτισμού και Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Άρτα, 2015, σελ 55-56,
Ημερομηνία
Τοποθεσία 47100, Άρτα
Γλώσσα
URL https://arta.repository.gr/jsonitems/113
Κάτοχος Δικαιωμάτων “Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021)”, “Το μνημείο {Πολυάνδριο της Αμβρακίας} υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Άρτας”, “Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)”
Αδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0
Κατηγορία Αρχαιολογικοί Χώροι
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb