Τίτλος: Μικρό Θέατρο Αμβρακίας

Το μικρό θεάτρου της Αμβρακίας ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1976, ενώ βασικό τεκμήριο για την ταύτισή του αποτέλεσε η γραπτή μαρτυρία που παραδίδει γι’ αυτό ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς, Ρωμαϊκή Aρχαιολογία 1.50.4. Χτίστηκε στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.. Πρόκειται για το μικρότερο σωζόμενο θέατρο της Ελλάδας και εντάσσεται στο διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης. Σε αντίθεση με τη συνήθεια της εποχής δεν κατασκευάσθηκε σε φυσικό ύψωμα, αλλά σε επιχωματωμένο πρανές πάνω στα κατάλοιπα λουτρικού συγκροτήματος. Από τα ανατολικά στηρίζεται με ισχυρό αναλημματικό τοίχο. Το κοίλο το διατρέχουν ακτινωτά δύο κλίμακες που το διαιρούν σε τρεις κερκίδες με πέντε σειρές εδωλίων και το προσκήνιο ήταν λίθινο κτίσμα μήκους 10 μ.. Σήμερα έχει αποκαλυφθεί σε μεγάλο μέρος του. Μέσα στον οικοδομικό ιστό της σύγχρονης Άρτας μαρτυρεί την εποχή της ακμής της κατά τα αρχαία χρόνια, όταν η πόλη λεγόταν Αμβρακία και ήταν πρωτεύουσα του Πύρρου.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός
Ενότητα Θέατρο
Βιβλιογραφία του σημείου ενδιαφέροντος Αμβρακία, η πόλη και τα μνημεία της, Υπουργείο Πολιτισμού και Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Άρτα, 2015, σελ. 37- 49, Res Gestae, τα πεπραγμένα της εφορείας αρχαιοτήτων Άρτας κατά τα έτη 2014-2020, Υπουργείο Πολλιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Άρτα 2020, σελ 36, Το μικρό θέατρο της Αμβρακίας Le Petit Théâtre de Amvrakia, Διάζωμα, Αθήνα 2020, ,
Ημερομηνία τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.
Τοποθεσία Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Γλώσσα
URL https://arta.repository.gr/jsonitems/122
Κάτοχος Δικαιωμάτων “Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021)”, “Το μνημείο {Μικρό Θέατρο Αμβρακίας} υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Άρτας”, “Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)”
Αδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0
Κατηγορία Αρχαιολογικοί Χώροι
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb