Τίτλος: Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Το 1973 συστάθηκε η Αρχαιολογική Συλλογή Άρτας που αποτέλεσε την πρώτη μουσειακή έκθεση και στεγάστηκε στην ανακαινισμένη Τράπεζα της Μονής Παρηγορήτισσας. Ωστόσο, ο τεράστιος όγκος των κινητών ευρημάτων από τις σωστικές ανασκαφικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα στάθηκε αφορμή για την ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου που λειτούργησε το 2009. Το νέο μουσείο βρίσκεται κοντά στον ποταμό Άραχθο και το ιστορικό γεφύρι. Η οργάνωση της μόνιμης έκθεσης βασίστηκε σε σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις που προβάλλουν την καθημερινότητα και τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της αρχαίας πόλης.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός
Ενότητα Μουσείο
Βιβλιογραφία του σημείου ενδιαφέροντος Res Gestae, τα πεπραγμένα της εφορείας αρχαιοτήτων Άρτας κατά τα έτη 2014-2020, Υπουργείο Πολλιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Άρτα 2020, σελ 14.,
Ημερομηνία
Τοποθεσία Περιοχή Τρίγωνο, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Γλώσσα
URL https://arta.repository.gr/jsonitems/124
Κάτοχος Δικαιωμάτων “Τα δικαιώματα επί των απεικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ν. 4858/2021)”, “Το μνημείο {Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας} υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Άρτας”, “Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Hellenic Ministry of Culture and Sports/ Hellenic Organization of Cultural Resources Development)”
Αδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0
Κατηγορία Μουσεία
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb